TELEWIZYJNE INSTALACJE ZBIORCZE  RTV/SAT

Doświadczenie i pasja pozwoliły osiągnąć naszej firmie bardzo wysoką niezawodność wykonanych instalacji. Dzięki każdorazowej analizie warunków pracy nowej instalacji zbiorczej, topografii terenu, cech budynku, projektujemy i wykonujemy instalacje zbiorcze które są bezpieczne i niezawodne. Systematyczna współpraca w największymi producentami profesjonalnych systemów przesyłu sygnału telewizyjnego, pozwala wprowadzać wszelkie niezbędne zmiany unikając przerw w odbiorze sygnału. Dynamika zmian w branży jest bardzo duża i stały dostęp do nowych rozwiązań gwarantuje zachowanie realizacji stawianych zadań naszym instalacjom.

MONITORING  CCTV

Zadania stawiane przed tym systemem, bardzo szybko weryfikują doświadczenie firmy, która wykonała taki system. Kosztowne podzespoły i jednocześnie potrzeba objęcia monitorowaniem wielu miejsc, przy braku doświadczenia prowadzi do  do kompromisów przez wyeliminowanie niektórych miejsc monitorowanych, użycia „słabszych” kamer co zmniejsza skuteczność monitoringi. Drugim negatywnym elementem jest zwiększenie kosztów przy zachowaniu skuteczności monitoringu. Doświadczenie pozwala zachować równowagę wydatków do zamierzonej skuteczności monitoringu.

SYSTEMY ALARMOWE  SSWiN

Systemy alarmu włamania i napadu stają się standardowym wyposażeniem wielu obiektów. System  taki jest oparty na czujkach współpracujących z centralą. Indywidualna konfiguracja central pozwala uzyskać pożądany efekt sygnalizacji i powiadomienia służb ochrony obiektu. W profesjonalnych dedykowanych rozwiązaniach zabezpieczenia technicznego System Sygnalizacji Włamania i Napadu ( SSWiN) jest tylko jednym ze składników systemu bezpieczeństwa obiektu. Systemy Alarmowe Sygnalizacji Włamania i Napadu to bardzo skomplikowany zespół rozwiązań technicznych wymagający wdrożenia specjalnie opracowanych procedur i działań czynnika ludzkiego – dla skutecznej minimalizacji zagrożeń.

WIDEODOMOFONY / DOMOFONY

Realizujemy wszelkie projekty inwestycji w instalacje Wideodomofonowe. Oferujemy również współpracę w zakresie projektowania systemów bardziej złożonych. W uzupełnieniu oferty posiadamy pakiety usług obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej oraz niezbędnych przeglądów eksploatacyjnych.

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

Konwencjonalny system sygnalizacji pożaru przeznaczony jest dla małych i średnich obiektów. Identyfikacja miejsca powstania pożaru w tym systemie możliwa jest z dokładnością do linii dozorowej, na której zainstalowane są czujki pożarowe. Adresowalny system sygnalizacji pożaru przeznaczony jest do zabezpieczenia obiektów o różnej wielkości, o wysokich wymaganiach funkcjonalnych. Jest to system adresowalny, umożliwiający identyfikację miejsca powstania pożaru z dokładnością do pojedynczej czujki. Jednocześnie na wyświetlaczu testowym ukazuje się nazwa pomieszczenia.

SYSTEMY ODDYMIANIA

Urządzenia do odprowadzania dymu i gorąca umożliwiają usuwanie, względnie zmniejszają koncentrację trujących, lotnych związków w zagrożonych strefach. Znacząco zostaje podniesione bezpieczeństwo ludzi przebywających w zagrożonym budynku, poprzez umożliwienie ich ewakuacji, wprowadzenie jednostek ratunkowych, szybkie zlokalizowanie ognia i skuteczne jego gaszenie. System zostaje wyzwolony przy pomocy czujki dymowej, przycisku oddymiania lub zewnętrznych urządzeń wyzwalających. Całością systemu zarządza centrala.

RADIOLINIE

Profesjonalne linie radiowe do zestawienia łącza punkt-punkt. Współczesne radiolinie służą do przesyłania danych cyfrowych z jednego punktu do drugiego, przy zachowaniu bardzo wysokich parametrów transmisji. Dostępność łącza na takiej linii osiąga poziom 99.99% i więcej a opóźnienia wynoszą poniżej 1 ms. Parametry takich łączy sprawiają, że radiolinie bardzo często wykorzystywane są przez banki.